นายก อบต.ช่องกุ่ม ระดมพนักงาน ลูกจ้าง แจกหน้ากาก พร้อมเจลล้างมือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

เมื่อมีโรคระบาด ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จัดเป็นโรคอันตรายร้ายแรง จึงต้องมีการป้องกัน เฝ้าระวัง และสกัดกั้น ไม่ให้เกิดระบาดของเชื้อ จึงต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง คัดกรอง เฝ้าระวัง อย่างเข้มงวด


สำหรับตำบลช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ก็ไม่ควรประมาท ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเพื่อป้องกัน สกัดกั้น โรคโควิด19 อย่างมีประสิทธิภาพ นายมนตรี ประยงค์ขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ได้ระดมพนักงานลูกจ้าง แจกหน้ากากอนามัย ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน จำนวน 9 หมู่บ้าน ให้ครบทุกคน พร้อมแจกเจลล้างมือ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และกำจัดเชื้อให้หมดไปจากประทศไทยโดยเร็ว
ในขณะเดียวกัน บุคคลที่เดินทางมาจากถิ่นอื่น จะต้องกักตัวเองภายในสถานที่กำหนด จนกว่าจะครบ 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ และจะมีเจาหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่ากายทุกวัน หากมีไข้ จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายหากพบเชื้อก็จะทำการรักษาต่อไป แต่ถ้าไม่พบเชื้อก็จะกลับมาพักที่เดิม จนกว่าจะครบ 14 วัน เมื่อครบ 14 วัน เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองให้ ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ แต่เมื่อออกจากบ้านจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วย ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาท ด้วย

รายงานข่าว 21 เม.ย 63 จัด

กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

Related posts