หลายภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี นำสิ่งของร่วมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

หลายภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี นำสิ่งของร่วมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อต่อสู้ คัดกรอง ป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการเหล่าชาดร่วมมอบสิ่งของหน้ากากผ้าเด็กจำนวน 50 ชุด และผลไม้ เพื่อให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อต่อสู้ คัดกรอง ป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นำตัวแทนแพทย์ พยาบาล บุคลกรทางด้านสาธารณสุข รับมอบ โอกาสนี้นายชรัตน์ เนรัญชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำมะม่วงพันธุ์มหาชนกจำนวน 10 ตะกร้า น้ำหนักรวมกว่า 200 กิโลกรัมที่ปลูกไว้ในสวนอำเภอสอยดาวมามอบให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเปิดเผยว่าปีนี้ มะม่วงที่ปลูกไว้ในสวน เนรัญชร อำเภอสอยดาวกว่า 30 ไร่ จะไม่จำหน่ายแต่จะเก็บมามอบให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณ ที่เสียสละต่อสู้ คัดกรอง ป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันภาคเอกชนได้มอบชุดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด และห้องปฏิบัติงานชุดผู้ป่วยหนักแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานลดความเสี่ยงจำนวน 150 ชุด ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดจันทบุรีดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยที่เคยพบ 3 ราย หายเป็นปกติกลับบ้านไปนานแล้ว และ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตัวเลขผู้ติดชื้อเป็น ศูนย์ 0 ต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์แล้ว แต่ด้านการเฝ้าระวังยังเข้มข้นทั้งระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts