ผู้อำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 มอบเงิน25,000บาท ให้อบต.เขาคันทรง

ผู้อำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 มอบเงิน25,000บาท ให้อบต.เขาคันทรง


เมื่อวันที่18 มกราคม 2565 ที่ชั้น2 อบต.เขาคันทรง นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังอบต.เขาคันทรง เพื่อมอบเงินจำนวน25,000บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง นายสาธิต พิรุณสาร ปลัดอบต.เขาคันทรง เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ก็ได้มอบหมายให้นายมนตรี ม่วงทำ หัวหน้าสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เขาคันทรง ให้มีการประชุมร่วมกับอสม.เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงว่า ผู้ป่วยบางรายต้องการสิ่งของที่จำเป็นอย่างถูกเป้าหมาย และไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ยังได้ร่วมปรึกษาหารือกับนางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1เกี่ยวกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดในพื้นที่โดยมีแนวทางอันเดียวกันเพื่อยังยั้งและเข้าถึงการติดเชื้อได้อย่างท่วงที โดยไม่ได้รับผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมและในชุมชน อีกทั้งไม่เป้นภาระให้กับสังคมอีกด้วย….ปราโมทย์/รายงาน

 

 

Related posts