ข่าวแพร่ นายก อบต.สะเอียบ ประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง มอบนโยบาย สร้างความสามัคคีกลมเกลียว พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานและประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเดือนละ1ครั้ง

ข่าวแพร่
นายก อบต.สะเอียบ ประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง มอบนโยบาย สร้างความสามัคคีกลมเกลียว พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานและประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเดือนละ1ครั้ง

เมื่อเวลา 15.00น.ของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งในที่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่พนักงาน และลูกจ้าง ปฎิบัติงานหน้าที่ด้วยความสุข อย่าได้แบ่งข้างได ข้างหนึ่ง ให้มีความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี รักไคร่ปรองดอง โดยในที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการประชุมเดือน1ครั้ง เพื่อทางทีมงานคณะผู้บริหารจะได้รับทราบข้อประเด็นปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3ศูนย์ที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เตียมความพร้อมทุกมิติ ท้ายสุดถือว่าอบต.สะเอียบ เป็นครอบครัวเดียวกันที่จะต้องบูรณาการร่วมกันปรึกษาหารืออย่างมีสติ ก่อนปิดประชุมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบก็ได้อวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างทุกคน ในวาระปีใหม่ 2565 นี้

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts