อบต.เขาคันทรงจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2565

อบต.เขาคันทรงจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องชั้น2 อบต.เขาคันทรง นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์จำนวน9รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีนายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรง นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง และนายเกรียงศักดิ์ พิมาพันธุ์ศรี ประธานสภาอบต.เขาคันทรง ข้าราชการพนักงาน ต่างพร้อมใจร่วมทำบุญ ทั้งนี้นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกอบจ.ชลบุรี อสม.และผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาคันทรงก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นความสิริมงคลแลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว…..ปราโมทย์/รายงาน

Related posts