ข่าวเด่นประเด็นดัง-จังหวัดชลบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

จังหวัดชลบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
ผู้ประกาศ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ พระราชทาน
เทป เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนชาวชลบุรี ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID – 19) ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทำให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัส
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้แจ้งให้จังหวัดชลบุรี และได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ กล่องครอบศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID – 19) ขณะทำการรักษา เพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปติดกับผู้อื่น
ในการนี้ ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50 กล่อง เพื่อมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นำไปมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

Related posts