ข่าวเด่นประเด็นดัง-จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มอบสิ่งของช่วยเหลือทางการแพทย์

จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มอบสิ่งของช่วยเหลือทางการแพทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
เทป ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบข้าวสารจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในนามบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 1 ตัน โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่วนรวม และความต้องการในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ บุคลากร ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ และบุคลากรทางการแพทย์ บริษัท จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 76 จังหวัด โดยมอบให้แก่ศาลากลางจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ตัน เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรหน่วยงานทางราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 นอกจากนี้ บจก. เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล โดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้มอบเสื้อ PPE จำนวน 200 ตัว โดยมอบให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

Related posts