ยโสธร” ประชุม พัฒนาและยกระดับ งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรม”ครั้งที่ 4

ยโสธร” ประชุม พัฒนาและยกระดับ งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรม”ครั้งที่ 4

13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงการยกระดับ งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2565 ชึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 27-31 มกราคม 2565 ในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา นายก อบต.ทั้ง9 แห่งและสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม สาธารณสุขอำเภอกุดชุมและผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการโหวตเพื่อเสนอการเลื่อนวันจัดงานออกไปจากเดิมเป็นวันที่21-25 กุมภาพันธ์ 2565โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเน้น ศิลปภาคพื้นอีสานเช่น แข่งขันการตีข้าว บีบข้าวปุ้น ส้มตำลีลา ตำข้าว หุงข้าว สนู๋ว่าว เป่าแคน ดีดพิณ เป่าโหวต และแข่งกลองยาว ระดับจังหวัด พร้อมกิจกรรมการชกมวย ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดนางฟ้ากุดชุม นางฟ้าจำแลง และมัจฉากุดชุม ก่อนถึงวันจัดงานจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง สืบสานประเพณีอีสาน สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่กับชุมชน

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

Related posts