ข่าวเด่นประเด็นดัง-รองผู้ว่าฯ สระแก้ว และรองนายกเหล่ากาชาด ” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง “

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว และรองนายกเหล่ากาชาด ” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง “ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และนายสมชาย แก้วสุทธิ นายภัทรพล มานะสร้าง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาคประชาชน) ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 20 ราย เนื่องจากผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เป็นภาระสามี-ภรรยา บุตร หลาน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ทางจังหวัดสระแก้ว และกาชาดจังหวัด จึงได้จัดมอบถุงยังชีพของกินเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะหนึ่ง ด้วยรักและห่วงใย และขณะสถานการณ์ตามประกาศพระราชกำหนดฯ ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID 19) และได้มอบผ้าหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโควิด -19 ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงสามารถติดเขื้อได้ง่าย จึงควรป้องกันไว้ก่อน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีนายณรงค์ คุ้มเมือง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และทีมงาน นายสมศักดิ์ ละห้อย ผอ.รพสต.ท่าเกษม และ นายสมเจตน์ เณรรักษา ผอ.รพสต.โคกสัมพันธ์ อ.มังกร แก้วพัฒน์ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลท่าเกษม และ อสม.ตำบลท่าเกษมทุกคนได้ประสานให้ความร่วมมือด้วยดี

ภาพ/ข่าว โดย
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันธ์สง่าวงค์(อู้อี้)
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

Related posts