ลำปาง -แจ้ห่มพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่จาก 3 คลัสเตอร์ 3 ตำบล มีทั้ง นร.ผู้ปกครองและชาวบ้าน

ลำปาง -แจ้ห่มพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่จาก 3 คลัสเตอร์ 3 ตำบล มีทั้ง นร.ผู้ปกครองและชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย เป็นผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย ได้แก่ จาก กทม. 2 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.เชียง 1 ราย และ จ.น่าน 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 22 ราย โดยเป็น Cluster ตลาดเก๊าจาว อ.เมืองลำปาง 8 ราย อ.ห้างฉัตร 1ราย Cluster ม 9 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม 3 ราย Cluster พนักงานโตโยต้าลำปาง อ.เมืองลำปาง 1 ราย Cluster ม.2 ต.บ้านหวด อ.งาว 2 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเดิม อ.เมืองลำปาง 3 ราย อ.ห้างฉัตร 1ราย และเป็นผู้ป่วยใหม่ อ.เมืองลำปาง 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และวันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาว อ.งาว มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีน

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแจ้ห่ม โดย สสอ.แจ้ห่ม รายงานสถานการณ์โควิด-19 อ.แจ้ห่ม วันที่ 30 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 มีผู้ป่วยสะสมรวม 17 ราย เป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 17 ราย กำลังรักษาอยู่ 17 ราย ป่วยมีอาการ(สีเหลือง) 1 ราย ไม่มีอาการ(สีเขียว) 10คน รักษาที่ห้องแยกโรงพยาบาล 4 ราย แยกกักที่บ้าน(Home isolation) 10 รายแยกกักที่ชุมชน(Community isolation) 3 ราย

จากการสอบสวนโรคแบ่งการระบาดเป็น 3 cluster โดย Clusteที่ 1 ม.9 ต.แม่สุก พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 14 ราย พบผู้ป่วยครั้งแรก วันที่ 30 ธ.ค.64 ให้ประวัติ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันของ อ.เมืองลำปาง เนื่องจากเดินทางไปงานศพด้วยกันที่ จ.แพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.64 หลังได้รับแจ้งในวันที่ 30 ธ.ค.64 จึงขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลในทันทีผลตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ตรวจพบเชื้อ 2 ราย

จากการสอบสวนผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 76 ราย และได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน รวมพบผู้ป่วยยืนยันใน ต.แม่สุก 8 ราย เป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุ 7 ขวบ 1 รายเรียนอยู่ที่ รร.อนุบาลแจ้ห่ม ชั้น ป.1/1 ผลยืนยันพบเชื้อในวันที่ 2
ม.ค.65 ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนผู้สัมผัสในครอบครัว ครูและนักเรียนในห้องทุกคน นักเรียนที่เรียนพิเศษพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 6 คน เป็นนักเรียนห้อง ป.1/1 จำนวน 3 ราย ที่อยู่ ต.ปงดอน นักเรียน อ.3/1 จำนวน 1 ราย(เรียนพิเศษที่เดียวกัน) และผู้ปกครอง 2 ราย ที่อยู่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้สัมผัสเพิ่มเติมและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล -ชั้น ป.1-ป.3 ทุกคน ผู้สัมผัสในชุมชน cluster นี้กระจายไปพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.แม่สุก ต.วิเชตนคร และ ต.ปงดอน

Clusterที่ 2 ม.6 ต.แจ้คอน จำนวนผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 2 ราย พบผู้ป่วยวันที่ 31 ธ.ค.64 ที่ผู้ป่วยให้ประวัติไปเที่ยว จ.เชียงใหม่ ต่อมามีอาการตรวจATKด้วยตนเองผลบวก จึงมาตรวจยืนยันที่ รพ.แจ้ห่ม ทีมสอบสวนโรคจึงค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย ตรวจพบเชื้อ 1 รายเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน

Clusterที่ 3 ม.6 ต.แจ้คอน จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 1 รายและ ผู้เข้าข่ายสงสัย(ATK+) 2 ราย พบผู้ป่วยครั้งแรก วันที่ 2 ม.ค.65 ให้ประวัติทำงานร้านอาหารในอ.เมืองลำปาง กลับมาสังสรรค์ช่วงปีใหม่ที่บ้าน ต่อมามีอาการตรวจATKเองผลบวก จึงมาตรวจยืนยันที่ รพ.แจ้ห่ม ทีมสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 22 ราย ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ 2 ราย

จากการสอบสวนพบลักษณะการติดเชื้อของทั้ง 3 กลุ่ม เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว การเลี้ยงสังสรรค์ การพูดคุย การทำกิจกรรมด้วยกันโดยไม่ได้ป้องกัน ทีมป้องกันและควบคุมโรคอำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคโดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ แยกกักตัวเอง 14 วัน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วยและสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยและควบคุมการระบาดของโรค อย่างต่อเนื่องต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

Related posts